تأثير آموزش مهارت هاي زندگي در سلامت روان افراد

پایان نامه
فایل کامل تأثير آموزش مهارت هاي زندگي در سلامت روان افراد به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

مقدمـه روان شناسان در دهه هاي اخير در بررسي اختلالات رفتاري و انحرافات به اين نتيجه رسيده اند كه بسياري از اختلالات و آسيب ها در ناتواني افراد در تحليل صحيح و مناسب از خود و موقعيت خويش ، عدم احساس كنترل ، و كفايت شخصي جهت رويارويي با موقعيت هاي دشوار و عدم آمادگي براي حل مشكلات و مسائل زندگي به شيوه مناسب ، ريشه دارد . بنابراين با توجه به تغييرات و پيچيدگي هاي روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعي ، آماده سازي افراد به خصوص نسل جوان جهت رويارويي با موقعيت هاي دشوار امري ضروري به نظر مي رسد . در همين راستا روان شناسان با حمايت سازمان هاي ملي و بين المللي ، جهت پيشگيري از بيماريهاي رواني و ناهنجاريهاي اجتماعي آموزش مهارت هاي زندگي را در سراسر جهان و در سطح مدارس آغاز نموده اند . ( طارميان و همكاران 1378 ، ص 14 ) آنچه امروزه تحت عنوان مهارت هاي زندگي مشهود است تنها حاصل كار پژوهشگران عصر حاضر نيست بلكه بسياري از اين مهارتها در لابلاي تعاليم الهي بخصوص در قرآن و احاديث معصومين بيان شده است . به طوري كه تلاش براي برقراري ارتباط مفيد و مؤثر با ديگران ، خودشناسي و توجه به ارزشها كه از فصول اساسي درس مهارتهاي زندگي است به كرات در قرآن ، نهج البلاغه ، و صحيفه سجاديه و احاديث منقول از ساير معصومين مورد تأكيد قرار گرفته است . ( همان منبع ص 45 ) هدف اصلي سازمان بهداشت جهاني از ايجاد طرح مهارت هاي زندگي در زمينه بهداشت رواني اين است كه جوامع مختلف در سطوح جهان نسبت به گسترش ، به كارگيري و ارزيابي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي را متمركز بر رشد توانائي هاي رواني مانند حل مسئله ، مقابله با هيجانات ، خود آگاهي ، سازگاري اجتماعي و كنترل استرس بين كودكان و نوجوانان است اقدام نمايند . ( ناستاسيا 1998 مقاله ) با توجه به نقش مهم مدارس در تأمين بهداشت رواني دانش آموزان ، برنامه آموزش مهارتهاي زندگي روش مؤثري در جهت رشد شخصيت سالم دانش آموزان و تأمين و حفظ بهداشت رواني دانش آموزان تلقي مي شود . به اين ترتيب مدارس به جاي اين كه تنها بر افزايش عملكرد تحصيلي دانش آموزان تمركز نمايند بايد بر تأمين و حفظ روان آنان نيز تأكيد نمايند و اقدامات لازم را به منظور تحقق هدف مذكور انجام دهند چرا كه اگر هدف فوق تحقق يابد بسياري از مشكلات تحصيلي و آموزشگاهي نيز خود به خود كاهش مي يابند .فصل اولمقدمـهبيـان مسئله و سـؤالات پـژوهشاهميـت و ضـرورت پـژوهشفرضيـه هـاتعـاريف علمي و عمليـاتي متغيرهـاي پـژوهشتعريف علمي و عملياتي مهارتهاي زندگيتعريف علمي و عملياتي سلامت روان فصل دومپيشينة نظريتعريف سلامت روانبنابر تحقيقات انجمن ملي بهداشت روانيديدگاه روانپزشكيديدگاه هاي روان تحليليديدگاه رفتار گراييديدگاه انسان گراييديدگاه هستي گراييديدگاه شناختيديدگاه بوم شناسيتعريف مهارت هاي زندگيطبق نظر داردن ، گازدا و گينتر ( 1996 )اهميت مهارت هاي زندگي در سلامت روانيانواع مهارت هاي زندگيبرنامه ريزي و محتواي برنامه آموزش مهارت هاي زندگيدروس مربوط به مهارت هاي زندگيتحقيقات انجام شدهفصل سومجامعه آمارينمونه و روش نمونه گيريابزار تحقيق و شيوه اجراي آنروش تحقيقروش آماري فصل چهارمجامعه آمارينمونه و روش نمونه گيريابزار تحقيق و شيوه اجراي آنروش تحقيقروش آماريالف : آمار توصيفيب : آمار استنباطيتجزيـه و تحليل داده هـاشاخص هاي مركزي و پراكندگي گروه آموزش ديدهجدول توزيع فراواني نمره كل آزمون گروه آموزش ديدهشاخص هاي گروه آموزش نديدهآزمون فرضيه هانتيجه گيري فصل پنجمتفسيـرنتيجـه گيريمحدوديت هاپيشنهاداتفهرست منابع فارسيفهرست منابع انگليسي

 • گزارشکار آزمایشگاه مقاومت مصالح (قسمت کشش)و طریقه کار با دستگاه کشش

  گزارشکار فایل کامل گزارشکار آزمایشگاه مقاومت مصالح (قسمت کشش)و طریقه کار با دستگاه کشش به همراه لینک دانلود دانلود فایل این فایل حاوی گزارش کار آزمایش کشش و طریقه کار با دستگاه کشش WP300E-ln هم به زبان انگلیسی و هم…

 • پاورپوینت بلند کردن و حمل صحیح اشیاء

  پاورپوینت حمل صحیح اشیاء فایل کامل پاورپوینت بلند کردن و حمل صحیح اشیاء به همراه لینک دانلود دانلود فایل • بیشتر افراد عادت دارند کيف يا اشیاء را با يک دست حمل کنند. تکراراین وضعیت باعث ایجادعوارض زیرگردد• شانه افتاده…

 • حیوانات خانگی

  ایگوانا فایل کامل حیوانات خانگی به همراه لینک دانلود دانلود فایل توضیحات : حیوانات بیشماري در طبیعت وجود دارد، اما همه ي این حیوانات را نمی توان به عنوان حیوان خانگی نگهداري کرد. اصل اول در انتخاب حیوان خانگی این…

 • دانلود پروژه تحلیل و بررسی موزه (موزه فرش تهران و موزه هنرهای معاصر تهران )

  دانلود پروژه پاورپوینت طرح 3 فایل کامل دانلود پروژه تحلیل و بررسی موزه (موزه فرش تهران و موزه هنرهای معاصر تهران ) به همراه لینک دانلود دانلود فایل نقد و بررسی موزه فرش تهران و موزه هنرهای معاصر تهران درباره…

 • طرح توجیهی پرورش میوه جات

  پرورش میوه جات فایل کامل طرح توجیهی پرورش میوه جات به همراه لینک دانلود دانلود فایل این طرح توجیهی در رابطه با پرورش میوه جات می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص بادقت نگارش و جمع آوری…