تحقیق در مورد هفت وادی

هفت وادی
فایل کامل تحقیق در مورد هفت وادی به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

بخشی از متن اصلی : طلب، عشق، معرفت، استغناء، توحيد، حيرت، فناگفت ما را هفت وادي در ره است چون گذشتي هفت وادي، درگه استوا نيامد در جهان زين راه كس نــيست از فـرسنگ آن‌ آگـاه كـسچون نيامد باز كس زين راه دور چـون دهندت آگـهي اي نـاصبورچون شدند آنجايكه گم سر بسر كـي خبـر بـازت دهد از بي‌خبـرهست وادي طلـب آغـاز كار وادي عشق است از آن پس،بي‌كنارپس سيم واديست آن معرفت پـس چهـارم وادي استغني صفتهست پنجم وادي توحيد پاك پس ششم وادي حيرت صعب‌ناكهفتمين، وادي فقرست و فنا بـعد از ايـن روي روش نبود ترادر كشش افتي، روش گم گرددت گـر بـود يك قطره قلزم گرددت«شيخ فريدالدين محمد عطار نيشابوري»بيان وادي طلبچون فرو آيي به وادي طلب پيشت آيد هر زماني صد تعبصد بلا در هر نفس اينجا بود طوطي گردون، مگس اينجا بودجد و جهد اينجات بايد سالها زانك اينجا قلب گردد كارهاملك اينجا بايدت انداختن ملـك اينجا بايـدت در بـاختندر ميان خونت بايد آمدن وز هـمه بـيرونت بـايـد آمـدنچون نماند هيچ معلومت بـدست دل ببايد پاك‌كرد از هرچ هستچون دل تو پاك گردد از صفات تافتن گيرد ز حضرت نور ذاتچون شود آن نور بـر دل آشـكار در دل تـو يك طلب گردد هزارگـر شود در را‌ه‌ي او آتش پـديد ور شود صد وادي ناخوش پـديدخـويش را از شـوق او ديـوانه‌وار بـر ســر آتـش زنـد پـروانــه‌وارسر طلب گردد ز مشتاقي خويش جرعه‌ي مي‌خواهداز ساقي‌خويشجرعه‌ي‌ز‌آن باده‌چون نوشش شود هر دو عالم كل فرامـوشش شـودغرقه‌ي دريا بماند خشك لب سر جانان مي‌كند از جـان طلـبز آرزوي آن كه سر بشناسد او ز اژدهاي جـان‌ستان نـهراسد اوكفر و لعنت گر بهم پيش آيدش در پـذيرد تـا دري بـگشايدشچون‌درش‌بگشاد، چه‌كفر و چه‌دين زانك نبود زان‌سوي‌در آن ‌و ايناین فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword در اختیار شما قرار می‌گیردتعداد صفحات : 6

 • بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

  سلامت روانی سالمندان ساکن خانه سالمندان فایل کامل بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل به همراه لینک دانلود دانلود فایل در این پژوهش مهمترین هدف محققین دستیابی به وضعیت موجود سلامت…

 • شیپ فایل روستاهای استان لرستان

  شیپ فایل روستاهای استان لرستان فایل کامل شیپ فایل روستاهای استان لرستان به همراه لینک دانلود دانلود فایل نقشه ی روستاهای استان لرستانمشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum: D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree

 • پکیج آموزش اشتغال زایی و کسب درآمد میلیونی

  میلیاردر شدن و کسب درآمد از اینترنت فایل کامل پکیج آموزش اشتغال زایی و کسب درآمد میلیونی به همراه لینک دانلود دانلود فایل آسان ترین راه کسب درآمد از اینترنت در خانه بدون نیاز به 1 ریال سرمایه ...قرار نیست…

 • مقاله پیاده سازی شده با متلب : مدلی برای تشخیص چندگانه سرعت خودرو با استفاده از پردازش ویدیو

  تشخیص سرعت خودرو در متلب فایل کامل مقاله پیاده سازی شده با متلب : مدلی برای تشخیص چندگانه سرعت خودرو با استفاده از پردازش ویدیو به همراه لینک دانلود دانلود فایل عنوان مقاله : A Model for Multiple Vehicle Speed…

 • بررسی و مقایسه عقد عاریه و قرض در حقوق ایران

  عقد عاریه فایل کامل بررسی و مقایسه عقد عاریه و قرض در حقوق ایران به همراه لینک دانلود دانلود فایل چکیده 6کلید واژه 7مقدمه 8فصل اول: عقد عاریه 9مبحث اول: تعاریف و خصوصیات عقد عاریه 10 بند اول: تعریف عقد…