خلاصه كتاب استراتژي اثربخش

دانلود کتاب استراتژی
فایل کامل خلاصه كتاب استراتژي اثربخش به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

در اين كتاب، استراتژي و چگونگي تكوين آن با نگاهي تازه مطرح شده است، نگرشي كه علاوه بر شيوة شكل گيري يكاستراتژي اثربخش، ماهيت استراتژي و رابطة بنيادين آن با پاراديم ها را نيز روشن مي سازد.كتاب حاضر در ده فصل به تشريح رويكرد ” استراتژي اثربخش ” مي پردازد و مقد م ة نسبت اً مفصل آن، سوابق ومفاهيم اساسي ديگر رويكردهاي استراتژي را ارائه م ي كند. در پايان هر فصل، محورهايي تحت عنوان ” مباحثه وتحقيق” مطرح شده است ك ه بيشتر براي تأمل خوانندگان و يا “كار گروهي ” است. نويسندگان براي تدوين اين كتابعلاوه بربهر هگيري از تجارب علمي و عملي خود، از مراجع و منابع معتبر خارجي نيز سودجسته اند.استراتژي به شكل امروز خود ، دستاورد پس از جنگ جهاني دوم و حاصل مسير تحول برنام ه ريزي است . در اوايلدهة ١٩٦٠ ، وزارت دفاع آمريكا مبا ن ي برنامه ريزي استراتژيك ر ا پايه گذاري كرد و دو سال پس از آن، يكي از استاداندانشگاه هاروارد، مفهوم استراتژي را به جهان كس ب وكار وارد كر د . در ده ة ١٩٩٠ عصر جديد ر و يكردهاي استراتژيآغاز شد. (G. Hamel) و گري هامل (H. Mintzberg) با نظريات صاحب نظراني مانند هنري مينتزبرگاصولاً استراتژ ي زاييده دو اصل محيط رقابتي و محدوديت منابع اس ت . بدون رقابت، استراتژي امري بي معناستو هر كجا محيط رقابتي باشد، اين رويكرد كارساز است.در جريان استراتژي رقابتي ، براي دستيابي به يك جايگاه مشخص در بازار در بين رقبا، بايد ب ه سه سؤال اساسيپاسخ داده شود:الف- چه كساني مشتريان مورد نظر سازمان هستند؟ (چه كسي)ب- سازان براي مشتريان مورد نظر، چه كالا و خدماتي را عرضه مي كند؟ (چه چيزي)ج – سازمان چگونه اين كالا و خدمات را عرضه مي كند؟ (چگونه)

 • کد پاسکال پیدا کردن ریشه تابع با استفاده از روش نیوتن

  کد پاسکال پیدا کردن ریشه تابع با استفاده از روش سکانت فایل کامل کد پاسکال پیدا کردن ریشه تابع با استفاده از روش نیوتن به همراه لینک دانلود دانلود فایل ..........................................کد پاسکال پیدا کردن ریشه تابع با استفاده از روش…

 • دانلود فایل ورد Word بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

  دانلود فایل Word پایان نامه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن فایل کامل دانلود فایل ورد Word بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن به همراه لینک دانلود دانلود فایل عنوان پروژه : بررسی پولشویی و راه…

 • اسکیس محله از کتاب صدیق

  اسکیس فایل کامل اسکیس محله از کتاب صدیق به همراه لینک دانلود دانلود فایل 31 اسکیس مهم از کتاب اسکیس طراحی شهری صدیقاسکیس محله ،مرکز محله ،ورودی ،میدان ،راسته و... برای کسانی که به این کتاب دسترسی ندارند این اسکیس…

 • گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت بیمه توسعه

  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت بیمه توسعه فایل کامل گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت بیمه توسعه به همراه لینک دانلود دانلود فایل گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت بیمه توسعهگزارش كارآموزي کارشناسی ناپیوسته / گرایش نرم افزارموضوع کارآموزی…

 • گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی برطرف کردن اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان چهارم در درس علوم

  گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی فایل کامل گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی برطرف کردن اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان چهارم در درس علوم به همراه لینک دانلود دانلود فایل فرمت فایل فایل ورد غیر قابل ویرایشتعداد صفحات 26فهرست…