قارچ، ویروس، نماتد و پروکاریوتها

تحقیق
فایل کامل قارچ، ویروس، نماتد و پروکاریوتها به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

مقدمه و خلاصة موضوعدر گونه هاي گياهي هزاران ژن مقاومت Rدر برابر عوامل بيماري ويروسي ، باكتريايي ، قارچي و نماتدي وجود دارد . ظهور مقاومت در بر هم كنش ميزبان و عامل بيماري مستلزم بيان ژن مقاومت R) در ميزبان و ژن غيربيماريزا (Avrدر عامل بيماري مي باشد . باور بر اينست كه ژنهاي مقاومت گياه را قادر مي سازند كه ژنهاي غير بيماريزا را شناسايي كرده ، فرآيند انتقال پيام را آغاز نموده و واكنش دفاعي را فعال سازند . رويدادهاي انتقال پيام كه منجر به ظهور مقاومت مي شوند عبارتند از جريانهاي يوني در عرض غشاء سلولي ، توليد گونه هاي اكسيژن واكنشي ، تغيير حالت فسفوريلاسيون ، فعاليت رونويسي از سيستم هاي دفاعي گياه و مرگ سريع سلولي در موضع آلودگي ( واكنش فوق حساسيت ) . هرچند كه پاسخهاي دفاعي از سوي گياه در تقابل با عوامل بيماري ، متفاوت مي باشند ، اما خصوصيات مشتركي نيز بين آنها وجود دارد . مهمترين ويژگي ژن هاي R اين است كه اين ژنها در گونه هاي مختلف گياهي كه سبب مقاومت اختصاصي در برابر طيف وسيعي از عوامل بيماري مي شوند ، اغلب پروتئين هايي با ساختمان مشابه را رمز مي نمايند . ژنهاي R همسانه شده به چهار گروه اصلي تقسيم مي شوند . يكي از آسان ترين ، به صرفه ترين و از لحاظ زيست محيطي ايمن ترين راهاي كنترل بيماريهاي گياهي استفاده از ارقام مقاوم است و به نژاد گران بطور گسترده اي به طريقة كلاسيك از ژنهاي مقاومت در اين زمينه استفاده نموده اند . اكنون با دسترسي به ژنهاي R همسانه شده ، فرصتي براي انتقال ژنهاي R جديد به گياهان از طريق تراريختي ژنتيكي فراهم آمده است . تا زماني كه اين روشها از لحاظ قابليت اعتماد ، انعطاف پذيري و هزينه با روشهاي اصلاح نباتات كلاسيك قابل مقايسه نباشند و يا برتري نداشته باشند ، نمي توان انتظار داشت كه بطور گسترده مورد استفاده قرار گيرند . با توجه به ظرفيت قوي اين روشها در عبور از موانعي همچون تفاوت گونه اي و صف آرايي ژنهاي R به فرم دلخواه به نظر مي رسد كه تراريختي در آينده اي نزديك در برنامه هاي اصلاحي وارد شود .

 • طرح توجیهی کارگاه فنی و هنرستان

  طرح توجیهی کارگاه فنی و هنرستان فایل کامل طرح توجیهی کارگاه فنی و هنرستان به همراه لینک دانلود دانلود فایل این طرح توجیهی در رابطه با کارگاه فنی و هنرستان می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص…

 • دانلود گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد

  دانلود گزارش کارآموزی فایل کامل دانلود گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهدفرمت فایل: ورد قابل ویرایشتعداد صفحه: 27قسمتی از متناداره ثبت اسناد و…

 • پروژه ابزارهای کنترل کیفیت آماری (نگرشی کاربردی) SQC

  پروژه ابزارهای کنترل کیفیت آماری فایل کامل پروژه ابزارهای کنترل کیفیت آماری (نگرشی کاربردی) SQC به همراه لینک دانلود دانلود فایل پروژه ابزارهای کنترل کیفیت آماری (نگرش کاربردی) SQCمقدمه:كنترل آماري فرايند (SQC) مجموعه اي توانا از ابزار هاي حل مشكل…

 • مبانی نظری حاكميت شركتي

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق حاكميت شركتي فایل کامل مبانی نظری حاكميت شركتي به همراه لینک دانلود دانلود فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق حاكميت شركتي مشخصات این متغیر:منابع: داردپژوهش های داخلی و خارجی: داردکاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان…

 • گزارش کارورزی حقوق و دستمزد

  گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد فایل کامل گزارش کارورزی حقوق و دستمزد به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود گزارش کارورزی حقوق و دستمزدمرکز خدمات پارس الرمسرشته حسابداري – كارداني پيوستهفرمت فایل: وردتعداد صفحات: 66 تاريخچه در مورد خدمات پس…