مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل

مطالعات فیزیوگرافی حوضه آبریزکردیل
فایل کامل مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول 1 1-مطالعات فیزیوگرافی حوضه آبریزکردیل 21-1-مقدمه 22-1-محدوده جغرافیایی حوضه 23-1-تراکم نسبت انشعاب وشبکه آبراهه های حوضه 34-1-خصوصیات ژنومتری حوضه 31-4-1-مساحت حوضه 32-4-1-محیط حوضه 43-4-1-طول آبراهه اصلی 44-4-1-شکل حوضه 41-4-4-1-ضریب شکل 42-4-4-1-ضریب فشردگی 53-4-4-1-نسبت دایره ای 54-4-4-1-نسبت کشیدگی 55-4-4-1-مستطیل معادل 66-4-4-1-قطر دایره معادل 6 فهرست مطالب عنوان صفحه5-1-ارتفاع حوضه 66-1-شیب حوضه 7 7-1-شیب آبراهه اصلی 8 1-7-1-شیب ناخالص ابراهه 8 2-7-1-شیب خالص آبراهه 83-7-1-شیب متوسط آبراهه 88-1-زمان تمرکز 81-8-1-روش کرپیچ( kirpich) 82-8-1-روش برانس بای-ویلیامز( williams-Bransby) 9فصل دوم 13هیدرولوژی 132-مطالعات هیدرولوژی حوضه آبریز کردیل 141-2-مقدمه 142-2-برآورد آبدهی سالانه حوضه آبریز کردیل 143-2-برآورد رواناب 154-2-هیدروگراف واحد حوضه 161-4-2-هیدروگراف واحد مصنوعی SCS 16فهرست مطالبعنوان صفحه5-2-هیدروگراف سیل حوضه 176-2-نتیجه گیری 197-2-هیدروژئولوژی حوضه آبریز کردیل 201-7-2-مقدمه 202-7-2-موقعیت جغرافیایی منابع آب 203-7-2-هیدروژئوشیمی نمونه آب منطقه 211-2-7-2-سختی(Hrdnes) 21کل مواد جامد محلول (TDS) 21-2-7-2-23-2-7-2-نسبت جذب سدیم(ARS) 224-7-2-تیپ آب 22فصل سوم زمین شناسی 243-مطالعات زمین شناسی حوضه آبریز کردیل 241-3-کلیات 242-3-سازند های زمین شناسی حوضه آبریز کردیل 251-1-3-گروه بنگستان 251-1-2-3-سازند سروک 252-1-2-3-سازند ایلام 26فهرست مطالبعنوان صفحه2-2-3-سازند گورپی 283-2-3-سازند پابده 284-2-3-سازند آسماری 295-2-3-سازند گچساران 306-2-3-آبرفت های عهد حاضر 31 3-3-بررسی زمین ساختی و ساختاری حوضه کردیل 321-3-3-منشا زمین ساختی حوضه کردیل 32فصل چهارم پوشش گیاهی 334-مطالعات پوشش گیاهی حوضه آبریز کردیل 341-4-مقدمه 342-4-مقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 343-4-روش کار 341-3-4-جداسازی تیپ های گیاهی 342-3-4-نمونه برداری و اندازه گیری پارامتر های پوشش گیاهی 353-3-4-لیست فلورستیک حوضه مورد مطالعه 354-4-آنالیز مرتع 371-4-4-تعیین وضعیت 37فهرست مطالبعنوان صفحه2-4-2-گرایش مرتع 405-4-تراکم پوشش گیاهی 426-4-علل تخریب پوشش گیاهی در حوضه و راه حل های مناسب جهت کنترل و حذف آنها 421-6-4-عدم وجود یک نظام بهره برداری مناسب 422-6-4-چرای بی رویه و غیر اصولی دام 433-6-4-بوته کنی وقطع درختچه های مرتع 434-6-4-عدم آگاهی دام داران وسایر بهره برداران به اصول علم مرتع داری و آبخیز داری 44 7-4-تشریح تیپ های گیاهی حوضه مورد مطالعه(کردیل) 441-7-4-تیپ گیاهی شماره I 442-7-4-تیپ گیاهی شماره II 453-7-4-تیپ گیاهی شماره III 45 فهرست جداولعنوان صفحه جدول(1-1)مشخصات فیزیوگرافی حوضه کردیل 10جدول(1-2)برآورد CNحوضه آبریز کردیل 15جدول(2-2)نتایج آنالیز شیمیایی آزمایشگاه در نمونه های مورد مطالعه 22جدول (3-2)محاسبه ضریب رواناب حوضه کردیل 16جدول(4-2)شدت وعمق بارنگی های با تداوم 6 ساعته با دوره بازگشت های متفاوت 19جدول(6-2)پارامترهای مختلف فیزیوگرافی حوضه آبریز کردیلجدول(7-2)مقادیر هواشناسی حوضه آبریز کردیل 19جدول( 9-2)پارامترهای صحرایی اندازه گیری شده درمنطقه 20جدول(1-4)لیست فلورستیک حوضه آبریز کردیل 35جدول(2-4)ارزیابی مرتع 37جدول(3-4)درصد پوشش گیاهی 38جدول(4-4)ارزیابی مرتع 42جدول(7-4)کاربری فعلی اراضی حوضه کردیل 46

 • شوآن فالون

  تحقیق شوآن فالون فایل کامل شوآن فالون به همراه لینک دانلود دانلود فایل بخشی از متن اصلی : در این فایل شوآن فالون مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع…

 • نمونه سوالات مشترک در آزمون های استخدامی کلیه رسته های شغلی

  سوالات آزمون دستگاههای اجرایی با جواب فایل کامل نمونه سوالات مشترک در آزمون های استخدامی کلیه رسته های شغلی به همراه لینک دانلود دانلود فایل این مجموعه نفیس و تماما هدفمند شامل سوالات فوق العاده شگفتی ساز و کارآمد که…

 • کاربرد فلو سنجها در آلوميناي جاجرم

  کاربرد فلو سنجها فایل کامل کاربرد فلو سنجها در آلوميناي جاجرم به همراه لینک دانلود دانلود فایل 2-5-1- مزيتها 32 2-5-2- محدوديتها 34فصل سوم : فلومترهاي هيدروستاتيک3-1- مقدمهاي بر اندازه گيري فلو به روش اختلاف فشار 373-1-1- تئوري برنولي 373-1-2-…

 • پاورپوینت بررسی نحوه برخورد اورژانسی با تشنج

  پاورپوینت برخورد اورژانسی با تشنج فایل کامل پاورپوینت بررسی نحوه برخورد اورژانسی با تشنج به همراه لینک دانلود دانلود فایل  سنکوپ(Syncope)  حرکات twiching قبل و بعد از حمله ممکن است دیده شود. بروز حرکات میوکلونیک، چرخس سر، نگاه…

 • بسته کامل آموزش درس ششم زبان انگلیسی 1 دبیرستان ( پسری که بخار را وادار به کار کرد. )

  زبان انگلیسی اول دبیرستان فایل کامل بسته کامل آموزش درس ششم زبان انگلیسی 1 دبیرستان ( پسری که بخار را وادار به کار کرد. ) به همراه لینک دانلود دانلود فایل فیلم آموزشی + جزوه تایپ شده ، رنگی و…